Zestaw podręczników obowiązujących w klasach III (po szkole podstawowej)
w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu
w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Zajęcia edukacyjne ujęte w szkolnym planie nauczania

Podręczniki

Wydawnictwo

Uwagi

1.

Język polski

Język polski Oblicza Epok. Podręcznik klasa 3

WSiP

Poziom podstawowy

 poziom rozszerzony

2.

Język angielski

Insight, Jayne Wildman, Fiona Bedda

Vision, Elizabeth Sharman, Michael Duckwort

Solutions Gold

OXFORD UNIVERSITY PRESS

 

Język angielski

Password Reset, Marta Rosińska, Lynda Edwards, Gregory J. Manin

Macmillan Education

Poziom dwujęzyczny

3.

Język niemiecki

Effekt 3

A.Kryczyńska - Pham

WSiP

 

4.

Język francuski

Francofolie express 3. R. Boutégège, M. Supryn-Klepcar

PWN

 

5.

Język hiszpański

Descubre 3 książka, ISBN: 9788395414220

M. Spychała-Wawrzyniak

Descubre 3 ćwiczenia, ISBN: 9788395414244

M. Spychała-Wawrzyniak

Draco

 

6.

Język włoski

Nuovissimo Progetto Italiano 2A - T.Marin   ISBN: 9788899358488

Edilingua

 

7.

Język rosyjski

Wot i my 3 po nowemu– M.Wiatr-Kmieciak, S.Wujec

PWN

 

8.

Historia

Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum- A. Kucharski, A.Niewęgłowska

 Historia 3, zakres rozszerzony J.Choińska-Mika, P.Szlanta, K.Zielińska,

Nowa Era

WSiP

Poziom podstawowy

poziom rozszerzony

9.

Przedsiębiorczość

Krok w przedsiębiorczość.

Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

- Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Nowa Era

 

10.

Matematyka

MATeMAtyka 3.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Zakres podstawowy.- W.Babiański, L.Chańko, K.Wej,

MATeMatyka Zbiór zadań 3- dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Nowe Era

Poziom podstawowy

Matematyka

Matematyka 3 Podręcznik do liceów i techników Zakres rozszerzony

Kurczab Marcin, Kurczab Elżbieta, Świda Elżbieta

Matematyka 3 zbiór zadań do liceów i techników Zakres rozszerzony

Kurczab Marcin, Kurczab Elżbieta, Świda Elżbieta

Oficyna Edukacyja K.Pazdro

Poziom rozszerzony

11.

Fizyka

Odkryć fizykę 3

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy

-Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

Poziom podstawowy

Fizyka

Zrozumieć fizykę 3

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony

- Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Zrozumieć fizykę 3

Zbiór zadań do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony- Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz

Nowa Era

Poziom rozszerzony

12.

Geografia

Oblicza geografii 3 poziom podstawowy

-Rachwał Tomasz, Uliszak Radosław, Wiedermann Krzysztof

Oblicza geografii 3 poziom rozszerzony

-Rachwał Tomasz, Wioleta Kilar

Nowa Era

Nowa Era

Poziom podstawowy

poziom rozszerzony

13.

Biologia

Biologia na czasie 3

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy- Jolanta Holeczek

Biologia na czasie 3

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony-

- Dubert Franciszek,Marek Guzik, Anna Helmin

Biologia na czasie 3

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Poziom podstawowy

poziom rozszerzony

poziom rozszerzony

14.

Chemia

To jest chemia 3

Chemia 3 - K.Kazanowski,K.Pazdro

Nowa Era

Oficyna Edukacyja K.Pazdro

Poziom podstawowy

poziom rozszerzony

15.

Informatyka

Informatyka. Klasa 3. Podręcznik. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum

WSiP

poziom podstawowy

16.

Religia

   

podręcznik jest nieobowiązkowy


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki