Na czas pandemii działania w ramach naszego projektu Erasmusa+ przeniosły się do rzeczywistości wirtualnej. Nawet tutaj, jednak, dobry humor nas nie opuszcza. Zapraszamy do obejrzenia filmu o naszej polskiej tradycji TŁUSTEGO CZWARTKU, który nagraliśmy dla naszych partnerów w Niemczech, Włoszech, Portugalii i Irlandii.

logo elblaskaszkolaeksperymentu

Opis ścieżek wsparcia dla Uczestników Projektu

(Dotyczy II semestru roku szkolnego 2020/2021)

 1. Wsparcie dla uczniów
 1. Przewidywane są trzy formy wsparcia dla uczniów w postaci zajęć dodatkowych:
 1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 2. zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 3. kółka zainteresowań.

Czytaj więcej...

logo elblaskaszkolaeksperymentu

Rekrutacja uczestników projektu

„Elbląska Szkoła Eksperymentu”

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

II Liceum Ogólnokształcące jako Jednostka Realizująca Projekt „Elbląska Szkoła Eksperymentu” rozpoczyna z dniem 1 lutego 2021 r. rekrutację uczestników projektu:

 • 88 uczniów klas I i II na zajęcia dodatkowe prowadzone w okresie II semestru roku szkolnego 2020/2021,
 • 11 nauczycieli na szkolenie podnoszące kompetencje w zakresie nauczania metodą eksperymentu,
 • 8 rodziców/opiekunów uczniów, którym będzie udzielone wsparcie w zakresie właściwego wspierania edukacji i rozwoju swoich dzieci.

Czytaj więcej...

Współczesna młodzież chętnie przenosi swoją aktywność do świata wirtualnego. Jest on bardziej atrakcyjny i mniej wymagający. A teraz również szkoła przeniosła się do sieci. Dodatkowym problemem staje się brak prawidłowych nawyków żywieniowych – spożywanie posiłków „w biegu”, kupowanie fast foodów, brak dbałości o formę podania posiłku i jego wygląd. W efekcie obserwujemy stale pogarszającą się kondycję zdrowotną młodych ludzi.

W I semestrze bieżącego roku szkolnego uczniowie klasy 2b NLO – Michalina Józefowicz, Aleksandra Troczek, Dawid Klemens, Morgana Mazzoleni i Mateusz Paturalski uczestniczyli w międzyszkolnym projekcie na platformie eTwinning nt. „Zdrowo i kolorowo czyli licealne potyczki ze zdrową kuchnią”.

Czytaj więcej...

A bit of positive energy from our Erasmus+ friends in Germany.

The message is that you are not alone with the discomforts of online education :)

logo elblaskaszkolaeksperymentu

PROJEKT: RPWM.02.02.02-28-0002/18 „ELBLĄSKA SZKOŁA EKSPERYMENTU”

W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Elbląska Szkoła Eksperymentu”, na postawie pisma Prezydenta Gminy Miasto Elbląg, nr EOD 46 537 z dnia 2 października 2020r.unieważnione zostają wyniki rekrutacji osób deklarujących udział w projekcie (uczniów,nauczycieli, rodziców uczniów) ustalone na podstawie procesu rekrutacji przeprowadzonejod 4 do 29 listopada 2019r.

W okresie IV kwartału 2020r. zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca do projektu,w ramach której prowadzony będzie nabór:

 • nauczycieli chętnych do udziału w szkoleniu "Doskonalenie umiejętności nauczycieliprzedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w zakresieteoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijanieumiejętności myślenia matematycznego i naukowego",
 • uczniów chętnych do udziału w zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań,
 • rodziców uczniów biorących udział w projekcie.

Informacja o terminie rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej wraz z regulaminem będzie dostępna na stronie internetowej szkoły oraz w ogłoszeniach dziennika elektronicznego Librus.

logo elblaskaszkolaeksperymentu

„Elbląska Szkoła Eksperymentu”
projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Miasto Elbląg realizuje w ramach Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 projekt RPWM.02.02.02-28-0002/1 pn. Elbląska Szkoła Eksperymentu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...