2021 22 profil biznesowy

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski

Przedmiot uzupełniające: ekonomia praktyczna, język angielski w biznesie, elementy rysunku architektonicznego (do wyboru od 2 klasy)

 

Opis:

W tej klasie dołączysz do grupy młodzieży ciekawej świata, która pragnie posiąść umiejętności poznania różnych zjawisk gospodarczych, ekonomicznych, geograficznych oraz społecznych. Jest to klasa przeznaczona dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedsiębiorczością oraz poznawaniem różnych kultur, zarówno na poziomie lingwistycznym jak i globtroterskim.

Uczniowie będą mieli możliwość zgłębiania wiedzy w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, poznawania wielu ciekawych firm, instytucji publicznych, wypełniania dokumentacji firmowej, nabywania umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych oraz organizowania wycieczek turystyczno-krajoznawczych.

Klasa biznesowa współpracuje z Politechnika Gdańską i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz instytucjami wspierającymi oświatę, m.in. NBP i ZUS. Jej uczniowie będą mieli możliwość systematycznego uczestnictwa w wykładach i warsztatach organizowanych przez pracowników naukowych i specjalistów.

Nasi absolwenci osiągają bardzo wysokie wyniki z egzaminów maturalnych z matematyki, języka angielskiego i geografii na poziomie rozszerzonym, co umożliwia im rozpoczęcie studiów na wymarzonych kierunkach w kraju i zagranicą. Nasi uczniowie od lat uzyskują tytuły laureatów i finalistów w olimpiadach i konkursach na szczeblu ogólnopolskim i okręgowym, takich jak: Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Olimpiada Znajomości Afryki, Olimpiada Matematyczna, Zawody Matematyczne, Ogólnopolski Konkurs Geograficzny Geo-Planeta, Konkursy „Wygraj Indeks”, konkurs Wiem na bank, Kangur Matematyczny, Olimpiada Języka Angielskiego, etc.

 

Dalsze kierunki kształcenia:

Absolwenci oddziału biznesowego mogą kształcić się na atrakcyjnych kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich w kraju i zagranicą, takich jak: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, międzynarodowe stosunki gospodarcze, analityka gospodarcza, transport, logistyka, polityka społeczna, geoinformacja, inżynieria, automatyka, elektrotechnika, akustyka, gospodarka przestrzenna, architektura, budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, geologia, oceanografia, gospodarka przestrzenna, gospodarka morska, zarządzanie i inżynieria produkcji, modelowanie matematyczne i analiza danych, krajoznawstwo, turystyka, matematyka, geografia, filologie obce , etc.


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki