2021 22 profil humanistyczny

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, WOS lub historia (do wyboru od 2 klasy)

Przedmioty uzupełniające: prawoznawstwo, psychologia, retoryka, współczesne media (do wyboru od 2 klasy)

 

Opis:

Nauka w tej klasie to przestrzeń wymiany myśli i poglądów, miejsce dyskusji o kulturze i świecie współczesnym, możliwość zgłębienia wiedzy o człowieku oraz silna inspiracja do wszechstronnego rozwoju osobowości poprzez lektury, rozmowy, peregrynacje teatralne, udział w spotkaniach autorskich wydarzeniach filmowych i artystycznych. Przedmiotem badań nauk humanistycznych jest bowiem człowiek i jego twórczość, wiedza ta natomiast jest kluczem do rozumienia otaczającego nas świata.

Atutem tej klasy jest wysoki poziom kształcenia w zakresie języka angielskiego, umożliwiający nie tylko swobodną komunikację, ale także dyskusję o nauce i świecie współczesnym. Przygotowujemy naszych uczniów do zdawania matury na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Dajemy możliwość sprawdzania nabytych umiejętności językowych w komunikacji z native speakers podczas wymian międzynarodowych, wycieczek zagranicznych i prowadzonych zajęć. Nasi absolwenci z  owodzeniem studiują na zagranicznych uczelniach.

Ważną częścią kształcenia w tej klasie jest edukacja prawna, której celem jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat porządku prawnego oraz poszerzanie jej świadomości prawnej, dzięki wykładom i zajęciom warsztatowym, prowadzonym przez praktyków zawodów prawniczych – sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych.

Uczniowie znajdą w ofercie zajęć dodatkowych możliwość rozwoju swoich zainteresowań oraz doskonalenia swoich umiejętności wyrażania się w mowie i piśmie, biorąc udział w debatach oksfordzkich, grając w teatrze szkolnym Studnia 42, udzielając się w radiu szkolnym Baryton, biorąc udział w warsztatach dziennikarskich, czy współtworząc social media II LO.

Nasi absolwenci osiągają bardzo wysokie wyniki egzaminów maturalnych z języków obcych i przedmiotów humanistycznych na poziomie rozszerzonym, co umożliwia im rozpoczęcie studiów na wymarzonych kierunkach.

Rokrocznie nasi uczniowie z dużymi sukcesami biorą udział w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach z przedmiotów humanistycznych, takich jak: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Losy Żołnierza i Oręża Polskiego, Olimpiada Wiedzy o Mediach, Olimpiada Solidarności, Olimpiada Wiedzy o Prawie, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiada Wiedzy Historycznej, Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji, Olimpiada Języka Angielskiego, etc.

 

Dalsze kierunki kształcenia:

Absolwenci oddziału humanistycznego mogą kształcić się na atrakcyjnych kierunkach uniwersyteckich w kraju i zagranicą, takich jak: prawo, filologie obce, politologia, stosunki międzynarodowe, nauki społeczne, administracja, kryminologia, europeistyka, filologia polska, psychologia,s socjologia, filmoznawstwo, teatrologia, dziennikarstwo, medioznawstwo, historia, socjologia, edytorstwo, archeologia, etnologia, historia sztuki, aktorstwo, etc.


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki