Patryk Paturalski z klasy 3c gimnazjum został laureatem XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu " Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego 1768-1864".
Finał konkursu odbył się w Warszawie w dniach 1-3 czerwca. Uczestnicy musieli wykazać się szeroką wiedzą na temat rodzajów broni, umundurowania wojska, historii oręża w sztuce, zabytków historycznych. Oprócz udziału w konkurencjach uczestnicy konkursu złożyli kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz zwiedzili Sejm. Ogłoszenie wyników odbyło się w Sali Musztry Podchorążówki w Łazienkach Królewskich, czyli w miejscu w którym porucznik Piotr Wysocki 29 listopada 1830 r. rozpoczął powstanie listopadowe.

Dyplomy i nagrody laureatom wręczali m.in. wiceminister Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - Minister Jan Józef Kasprzyk, Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Krzysztof Jaraczewski (wnuk Józefa Piłsudskiego), generałowie WP oraz Damy i Kawalerowie Orderu Wojennego "Virtuti Militari".


Serdecznie gratulujemy Patrykowi i zapraszamy do kolejnej edycji Losów żołnierza : konkursu (dla gimnazjów) i olimpiady (dla liceum). Przyszłoroczna edycja poświęcona zostanie I wojnie światowej i walce o granice II Rzeczypospolitej.

 

Oprac. Elżbieta Paprocka


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki