Damian Burczyk, uczeń 3 d Gimnazjum nr 3 w Elblągu przy ZSO nr 2 niewątpliwie zasługuje na uznanie i wyróżnienie. Mówi się o tym, że każdy matematyczny konkurs, do którego przystąpił Damian, kończył się dla niego sukcesem w postaci zdobytego tytułu laureata, finalisty, a w najgorszym wypadku po prostu fantastycznymi wynikami. Klasa, w której się uczył była wyjątkowa, bo matematyka była tam królową nauk, a inspiracją i motywacją do wielu działań była wychowawczyni  i nauczycielka matematyki Magdalena Adryjanek.

Damian jest bardzo skromną osobą, choć ma na swoim koncie wiele spektakularnych sukcesów. Według p. Adryjanek rozwinął się bardzo w roku 2014/2015. Do jego osiągnięć należy zaliczyć udział w finałach wielu konkursów i olimpiad. Był jedynym laureatem z województwa warmińsko- mazurskiego i jako taki reprezentował nas w finale Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, gdzie został laureatem.

Ponadto Damian został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Zajął tam I miejsce, gdyż zdobył 100 % punktów. W konkursie wojewódzkim „Matematyka w zarządzaniu” zajął I miejsce. W kategorii uczniów klas trzecich gimnazjum w Miejskim Konkursie Matematycznym „Żyjemy wśród liczb” odebrał laury jako zdobywca I miejsca. W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2015” uzyskał bardzo dobry wynik.

Inne przedmioty ścisłe jak fizyka i chemia fascynowały Damiana nie mniej, więc został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego z pozycją na I miejscu. W Polsko- Ukraińskim Konkursie „Lwiątko 2015” zawojował tytuł KAON. Dotarł do finału Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. Ponieważ informatyka jest pochodną nauk ścisłych, w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów nie mogło zabraknąć Damiana Burczyka, a tam brał udział w II stopniu zawodów.

Rozwój to nie tylko przygotowanie i uczestnictwo w konkursach i olimpiadach. To również warsztaty i szkolenia. W grudniu 2014r. Damian mógł być jednym z uczestników warsztatów matematycznych w Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, które miały formę wykładów i dotyczyły teorii grafów.

W maju 2015r. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk zaprosiło Damiana do budowy i programowania robota płaskiego. Praca przebiegała w grupach, a dodatkową atrakcją dla uczestników warsztatów było zwiedzanie Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. 

Zajęcia, w jakich Damian brał udział wynikały z jego udziału w Krajowym Funduszu na Rzecz Dzieci Zdolnych, do którego został zgłoszony. Damian to wyjątkowy uczeń, jeden z wyróżnionych przez szkołę medalem „Jagiellończyk”, ale to nie pierwszy i nie ostatni uczeń ZSO nr 2 w Elblągu, którego sukcesy są naszą chlubą. ZSO nr 2 jest szkołą talentów, gdzie jakość nauczania ma wysoką wartość, potwierdzoną choćby wynikami nauczania- Gimnazjum nr 3 w Elblągu jest drugim najlepszym gimnazjum w województwie, a II LO zajmuje tam siódme miejsce. Obie szkoły są najlepszymi szkołami w mieście. Wspaniali, mądrzy uczniowie, ich wychowawcy, mentorzy, nauczyciele, rodzice i czuwająca nad procesem kształcenia dyrekcja to zespół mistrzów.

Cieszymy się, kiedy wracamy z olimpiad i konkursów, ale Damian Burczyk wraca z nich wszystkich z sukcesem. Rozpiera nas duma, bo w eliminacjach biorą udział najlepsi, a Damian do tego grona należy.

Z gratulacjami i życzeniami nieustających sukcesów Damianowi Burczykowi i gronu pedagogicznemu ZSO nr 2

                                                                                                              Dorota Radomska

                                                                                                              Rzecznik prasowy II LO

 

              


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki